ห้องข่าววาไรตี้

หนึ่งเดียวในโลก บั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน จ.กาฬสินธุ์

ห้องข่าววาไรตี้ - เกือบ 3 ปีแล้วที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ งดจัดงานบั้งไฟตะไลล้าน แห่งเดียวของโลก มาปีนี้ทางจังหวัดได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวแห่ชมอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 ในงานนี้ยังมีการจุดบั้งไฟตะไลสิบล้าน ซึ่งใหญ่สุดในโลกด้วย ติดตามจากรายงานของคุณชนะชัย แก้วผาง

เกือบ 3 ปีแล้ว ที่เราไม่ได้เห็นขบวนแห่บั้งไฟของชาวอีสาน เพราะถูกงดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่นับวันความรุนแรงของโรคเริ่มเบาลง ก็ยิ่งได้เห็นชาวบ้านกลับมาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นตัวเอง โดยเฉพาะงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน หนึ่งเดียวในโลก ของชาวเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 

ประเพณีบุญบั้งไฟตะไฟล้านของชาวกุดหว้า จะจุดเฉพาะบั้งไฟตะไลบูชาพญาแถนขอฝนตามความเชื่อ ไม่มีบั้งไฟหางเหมือนที่จุดทั่วไปในภาคอีสาน เน้นความสวยงาม แต่นักท่องเที่ยวต้องชมบั้งไฟในระยะที่ปลอดภัย พวกเราอยู่ห่างจากฐานจุดกว่า 300 เมตร ตามที่ผู้จัดงานกำหนด

บั้งไฟตะไลกว่า 52 บั้ง บั้งไฟตะไลสองล้าน 2 บั้ง และบั้งไฟตะไลสิบล้าน 1 บั้ง ถูกจุดบูชาพญาแถนขอฝนตามเชื่อของชาวอีสาน ความน่าสนใจที่สุดของงานนี้ คือ บั้งไฟตะไลที่ใหญ่สุดของโลก ความยาว 6 เมตร  

แน่นอนว่าบั้งไฟตะไลใหญ่ที่สุด หากแตกระเบิดคาฐานอาจไม่ปลอดภัย เมื่อกรรมการมั่นใจแล้วว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากฐานหมดแล้ว ก็เริ่มให้สัญญาณธงเขียว คือ พร้อมจุด

บั้งไฟตะไลทุกบั้งจะถูกกำชับจากผู้จัดงานให้ติดร่ม เพื่อลดความอันตราย ขณะบั้งไฟตกสู่พื้น

การกลับมาของประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีที่เคยถูกมองว่าเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 กำลังฟื้นตัว ท่ามกลางมาตรการดูแลของทางจังหวัด 

นอกจากเทศบาลตำบลกุดหว้า จะขึ้นชื่อเรื่องการจัดงานประเพณีบั้งไฟตะไลล้านแห่งเดียวของโลกแล้ว ยังมีชาวบ้านหลายครอบครัว ผลิตบั้งไฟตะไลเป็นสินค้าโอทอป ที่ได้มาตรฐาน ทำให้การกลับมาของประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างงานสร้างอาชีพ