เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดข้อสงสัย จับพระ ยัดคดีทุจริต เคลียร์ทางเช่าที่ประตูน้ำ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - อดีตผู้ว่า สตง. ยื่นหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้ตรวจสอบการทำสัญญาเช่าที่ดิน 5 ไร่ ย่านประตูน้ำ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เชื่อเกี่ยวโยงจับพระเถระคดีเงินทอนวัด

ความเดิมของเรื่องนี้ ต้องย้อนไปดูข้อพิพาทที่ดินย่านประน้ำแปลง "ตลาดเฉลิมโลก" เนื้อที่รวม 5 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของตึกแถวประมาณ 100 คูหา ที่เกิดปัญหาการเช่าที่ดินทับซ้อน ระหว่างชาวบ้านที่อยู่มาก่อน เป็นผู้เช่าระยะยาว เช่ามาตั้งแต่ปี 2504 อายุสัญญาถึงปี 2568 แต่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ดูแล ขอยกเลิกสัญญา อ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารที่ใช้งานมานานกว่า 50 ปี และมีความพยายามรื้อถอนในปี 2557 แต่ชาวบ้านไม่ยอมย้ายออก การรื้อถอนจึงยังเกิดขึ้นไม่ได้

ขณะที่สำนักพุทธฯ ยังนำที่ดินดังกล่าวไปให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเช่า ตั้งแต่ปี 2562 ซ้อนกับสัญญาเดิมของชาวบ้านเป็นระยะเวลา 40 ปี มูลค่าเช่ากว่า 400 ล้านบาท โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า สำนักพุทธฯ เสียประโยชน์ เพราะราคาประเมินที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาท

ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอนวัดได้ยังไง มีคำอธิบายเป็นสองส่วน คือ หนึ่งสัญญาเช่ากับบริษัทเอกชนที่ทำใหม่ในปี 2562 ไม่ถูกต้อง และพระพรมดิลก ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีเงินทอนวัด ก่อนที่ศาลจะตัดสินให้พ้นผิด คือผู้คัดค้านการให้เอกชนรายนี้เช่าพื้นที่ และที่มีการตั้งข้อสังเกตคือ การบุกจับกุม พระพรมดิลก เกิดขึ้นก่อนวันประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อลงมติพิจารณากรณีการทำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัทดังกล่าว เพียง 1 วันเท่านั้น การยื่นหนังสือวันนี้ ก็เพื่อให้กระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้เกิดความกระจ่าง

สำหรับวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ 4 ปี ของการจับกุมในคดีเงินทอนวัด โดยเอกสารหลักฐานข้อมูลที่นำมายื่นร้องเรียนวันนี้ มีเอกสารหลักฐาน 8 ชิ้น อาทิ เอกสารมติมหาเถระสมาคม ที่ 21/2562 และเอกสารสัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างศาสนาสมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ)