ข่าวเด็ด 7 สี

น้ำทะลักท่วมนาข้าว เสียหายนับพันไร่ จ.นครราชสีมา

ข่าวเด็ด 7 สี - ชาวบ้านกว่า 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำ ที่มาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง เขื่อนลำตะคอง และน้ำจากพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ โดยน้ำจากทั้ง 3 สาย ไหลมารวมกันในพื้นที่ ท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ตามริมคลอง ลำเชียงไกรตอนล่าง กว่า 20 หลังคาเรือน นอกจากยังท่วมนาข้าวของชาวบ้านเสียหายนับพันไร่

ชาวบ้านบอก ปีนี้น้ำมาเร็ว ชาวนาไม่สามารถที่จะทำนาได้อีกแล้วหากนาข้าวเสียหายครั้งนี้ ก็จะไม่ได้ทำนาเลยทั้งปี เนื่องจากปริมาณน้ำก็จะไหลมามากขึ้นเรื่อยๆ ด้านเจ้าหน้าที่เขื่อนชลประทาน เผยมีน้ำจากอำเภอด่านขุดทด และขามทะเลสอ ไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออก ทั้งปีกซ้ายและปีกขวา แต่จะเร่งระบายน้ำให้ไหลลงไปที่อำเภอโนนสูงโดยเร็วที่สุด