ห้องข่าววาไรตี้

ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

ห้องข่าววาไรตี้ - "เวทีถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ดีกว่าเดิม

เวทีเสวนาระดับชาติ "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" เปิดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มากประสบการณ์ กว่า 30 คน จากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมือง

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในมุมมองสังคมยุคใหม่ แสดงทรรศนะในประเด็นสังคมว่า การบริหารจัดการประเทศ และสังคมในปัจจุบัน กำลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกเรื่องต้องใช้เวลา แต่ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างแน่นอน

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การหาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อลดโลกร้อน, การเพิ่มพลังงานสะอาด เยียวยาระบบนิเวศ โดยมีเป้าหมายในการทำให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งมอบสิ่งแวดล้อมคุณภาพดีให้คนรุ่นต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ขึ้นเวที แสดงความเห็น เพื่ออธิบายกลไก ทำให้ประเทศดีกว่านี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก