เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565

ประเทศไทย ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน