เช้าข่าว 7 สี

ปลูกทุเรียนให้ต้นเตี้ย ดูแลง่ายเก็บผลสะดวก จ.ระยอง

เช้าข่าว 7 สี - ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดระยอง ปลูกทุเรียนแบบใหม่ เป็นทุเรียนต้นเตี้ย ทำให้เกิดความสะดวกในการเก็บผลทุเรียนไปจำหน่าย

ชาวสวนทุเรียนที่ว่าเป็นถึงเกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ใช้พื้นที่ 9 ไร่ ปลูกทุเรียนต้นเตี้ย จำนวน 200 ต้น ได้ผลผลิตทุเรียน เป็นที่น่าพอใจ เก็บผลทุเรียนได้ต้นละ 20-30 ลูก

ชาวสวนทุเรียน เล่าว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี แนะนำการปลูกทุเรียนแบบใหม่ เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งจะต้องตัดแต่งต้นพันธุ์ไม่ให้สูงมาก โดยการตัดยอดออก บังคับให้สูงประมาณ 4-5 เมตร จากต้นทุเรียนปกติที่มีความสูงกว่า 20 เมตร โดยวิธีการปลูกทุเรียนแบบใหม่ ช่วยทำให้เกิดความสะดวกในการดูแลรักษา และเก็บผลผลิตทุเรียนไปจำหน่าย

ชาวสวนทุเรียน ยังเล่าว่า ปัจจุบันเปิดสวนทุเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้ทุเรียนมีคุณภาพ ปลอดจากสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมทั้งยังปลูกผลไม้อื่น ทั้ง มังคุด ลองกอง มะยงชิด และเงาะ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม
อีกด้วย