เช้าข่าว 7 สี

พิธีสู่ขวัญควาย อนุรักษ์ประเพณีโบราณ จ.อุทัยธานี

เช้าข่าว 7 สี - พิธีสู่ขวัญควาย ที่จังหวัดอุทัยธานี นับเป็นประเพณีโบราณ ที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ควายไทย ให้อยู่คู่กับเกษตรกรสืบไป

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีโบราณ ในประเพณีสู่ขวัญควาย ของจังหวัดอุทัยธานี ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง มีการนำควายที่มีลักษณะดี จาก 8 อำเภอ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งแต่ละตัวนั้นมีลักษณะดี สวยงาม มูลค่าหลายล้านบาท ทั้ง บิ๊กอุทัยธานี มูลค่า 7 ล้านบาท คชสาร มูลค่า 5 ล้านบาท รวมทั้งควายเผือก มูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงควายได้ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเลี้ยงและดูแล รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ควายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ซึ่งชาวตำบลหนองนางนวล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงควายเป็นหลัก และในปัจจุบัน ควายอุทัยธานี ที่เป็นควายสวยงาม สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงควายในจังหวัด แต่ละปีมีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

การจัดประเพณีสู่ขวัญควายนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีสู่ขวัญควายไม่ให้สูญหายไป และเพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายเข้าใจการจัดการเลี้ยงดู และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมและถูกวิธี อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาในการช่วยพัฒนา ส่งเสริม และต่อยอด โดยเจ้าของควาย "คชสาร" ควายเพศผู้ ที่มีลักษณะดี รูปร่างสวย ถูกต้องตามลักษณะ มูลค่า 5 ล้านบาท กล่าวว่า ขณะนี้ ได้นำน้ำเชื่้อ "คชสาร" ไปผสมกับตัวเมีย และให้ลูกแล้ว อายุ 4 เดือน โดยมีผู้มาให้ราคาแล้วถึง 1 ล้านบาท