เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 พฤษภาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 พฤษภาคม 2565

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร