7HDร้อนออนไลน์

กรมการค้าภายใน ตรวจสอบแล้วน้ำมันปาล์มในห้างค้าปลีกยังมีขาย ราคาไม่เกินขวดละ 65-68 บาท

กรณีที่มีการสำรวจพบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ พบว่าบางช่วงน้ำมันปาล์มหมดจากชั้นวางสินค้า และมีการจำกัดปริมาณการซื้อ ซึ่งเรื่องนี้ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ได้สอบถามไปยังห้างค้าปลีกต่างๆ แล้ว ซึ่งได้รับการรายงานว่า น้ำมันปาล์มไม่ได้ขาดยังมีสินค้าเพียงพอขายให้กับประชาชน ในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ขายในราคาไม่เกินขวสดละ 65-68 บาท  แต่ก็ยอมรับในบางช่วงมีปัญหาในเรื่องของการขนส่ง ทำให้สินค้าไม่มีวางขาย

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มราคาแพง ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้   จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เพื่อพิจารณามาตรการในการดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันด้านการตลาด ไปพิจารณามาตรการดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบแล้ว