ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 พ.ค.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs รุ่งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 พ.ค.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs รุ่งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย