ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 เม.ย.65 ศรชัย ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs เพชร อ.พิริยะภิญโญ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 15 เม.ย.65 ศรชัย ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs เพชร อ.พิริยะภิญโญ