เช้าข่าว 7 สี

กปน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมโบว์ลิง ในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ

เช้าข่าว 7 สี - นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิงแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา "โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ" โดยมี นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกฝ่ายบริหารและพัฒนาเยาวชนสมาคมกีฬาโบว์ลิงแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ สำหรับการสนับสนุนครั้งนี้ เป็นการมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิงของประเทศไทย จะได้ยกระดับสู่มาตรฐานสากล