รอบรั้วเอเชีย

วัดในไต้หวันปิดไฟลดโลกร้อน

ไปชมบรรยากาศการปิดไฟที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองฮัวเหลียน ทางตะวันออกของไต้หวัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง วันนี้ โดยนอกจากการปิดไฟแล้ว ยังมีการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาของภาวะโลกร้อน โดยที่ไต้หวัน เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เอิร์ธอาวเออร์ ปี 2022 โครงการร่วมมือระดับนานาชาติ ที่รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ริเริ่มโครงการโดยกองทุนสัตว์ป่าโลก ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Shape Our Future หรือ "ออกแบบอนาคตของเรา" และยังครบรอบ 15 ปี ของการจัดวันปิดไฟเอิร์ธอาวเออร์ด้วย

ทั้งนี้ ในทุก ๆ ประเทศจะปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.30-21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ