ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 มี.ค.65 ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs หาญศึกเล็ก ศิษย์จ่ากุ้ง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 มี.ค.65 ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs หาญศึกเล็ก ศิษย์จ่ากุ้ง