เช้าข่าว 7 สี

คณะกรรมการโอลิมปิคฯ แถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2022 ส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย

เช้าข่าว 7 สี - คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2022 ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ทุกวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมารักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และในปีนี้ได้เพิ่มความพิเศษโดยการกระจายการจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานแถลงข่าว "105 แห่งการสถาปนาจุฬาฯ" โดยในปีนี้มาในแนวคิด "จุฬาฯ สร้างสรรค์ยกกำลังสิบ" กับภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี ผ่าน 10 กิจกรรมที่จะทำในตลอดทั้งปีนี้ เช่น การบริจาคโลหิต, การแข่งขันอีสปอร์ต และกิจกรรมวิ่ง เริ่มกิจกรรมแรก วันที่ 26 มีนาคมนี้ "รวมเลือดสีชมพู CU Blood" ไปบริจาคโลหิตให้กับหน่วยบริการโลหิตสภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน