ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 มี.ค.65 ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs ประกายเพชร เจ.เอส.พี.

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 7 มี.ค.65 ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs ประกายเพชร เจ.เอส.พี.