7HD ร้อนออนไลน์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Saudi Arabian Airlines ฟื้นความสัมพันธ์ไทย - ซาอุดีอาระเบีย

วันนี้ (1 มี.ค.65) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.05 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เส้นทาง กรุงริยาด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines เที่ยวบิน SV846 ถือเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีเส้นทางการบินมายังประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ทำการบินมายังประเทศไทยเป็นเวลา 32 ปี

621d87a34ceff1.92640402.jpg

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดให้มีอุโมงค์น้ำ (Water Salute) ต้อนรับในช่วงที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวเข้าหลุมจอด G5 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดของที่ระลึกพิเศษมอบให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการอำนวยความสะดวกต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบิน Saudi Arabian Airlines ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้จำนวน 56 คน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการผ่านขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า (Exit B) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีต้อนรับด้วย

621d87b802a257.11375273.jpg

สำหรับตารางการบิน (Slot) เส้นทางการบินราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย - ประเทศไทย โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines มีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 มีนาคม 2565 เที่ยวบิน SV 846/847 เส้นทางกรุงริยาด – ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – กรุงริยาด ทำการบินสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลาตามตารางการบิน ขาเข้า 18.05 น. และเวลาตามตารางการบินขาออก 20.35 น.

เที่ยวบินระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2565 – 30 ตุลาคม 2565 แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้

เที่ยวบิน SV 844/845 เส้นทาง เจดดาห์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เจดดาห์ ทำการบินสัปดาห์ละ 4 วัน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เวลาตามตารางการบินขาเข้า 16.55 น.และเวลาตามตารางการบินขาออก 00.15 น. (ของวันถัดไป)

เที่ยวบิน SV846/847 เส้นทางเจดดาห์ – กรุงริยาด – ทสภ. – กรุงริยาด – เจดดาห์ ทำการบินสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลาตามตารางการบินขาเข้า 16.55 น. และเวลาตามตารางการบินขาออก 00.15 น. (ของวันถัดไป)

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สายการบิน Saudi Arabian Airlinesได้เริ่มกลับมาทำการบินสู่ประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยมีนโยบายเปิดประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ที่ทยอยผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย