เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 มกราคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 มกราคม 2565

ช่วงวันที่ 28-29 มกราคม ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย