7HD ร้อนออนไลน์

โล่ง ผลตรวจโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่เดินทางกลับจากซาอุฯ เป็นลบทั้งหมด

วันนี้ (27 ม.ค.65) มีรายงานข่าวว่า ผลตรวจโควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมผู้ร่วมเดินทางทั้งคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ด้วยวิธี RT-PCR ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด

โดยนายกรัฐมนตรียังงดเว้นการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์จากบ้านพัก และมอบหมายงานสำคัญต่างลำดับปฏิบัติราชการ ล่าสุด นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปปฏิบัติภารกิจแทนในการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 และ 2564 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเย็นวันนี้

หลังจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 30 มกราคมนี้ ตามแนวทาง Test and Go หากผลตรวจเป็นลบ ก็จะกลับมาทำงานในวันที่ 31 มกราคมทันที