ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 27 ม.ค.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs สิบแสน ต.เอี๋ยวเจริญทองภูเก็ต

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 27 ม.ค.65 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs สิบแสน ต.เอี๋ยวเจริญทองภูเก็ต