เช้าข่าว 7 สี

อาคเนย์ประกันภัย แจ้งขอเลิกกิจการ

เช้าข่าว 7 สี - TGH กรุ๊ป แจ้งเลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังจ่ายประกันโควิดไปเกือบหมื่นล้าน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน หรือ TGH ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มหาชน สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา มีจำนวนที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม แม้ก่อนหน้านี้ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ช่วงปลายปี 2564

ทั้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด มหาชน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกลุ่ม TCC และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ไทยประกันภัย เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิด-19 ของลูกค้าผู้ถือกรรมธรรม์ของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด มหาชน และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มหาชน เป็นเงิน 9,900 ล้านบาท

แต่การกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงิน และเงินกองทุนของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมจึงมีมติให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งคืนใบอนุญาตฯต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย

แต่ล่าสุด ช่วงค่ำวานนี้ คปภ. ชี้ออกมาชี้แจงว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มหาชน ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ พร้อมย้ำว่า ทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเดิม บริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ คปภ. พิจารณา อย่างก็ตามคณะกรรมการ คปภ. จะต้องยึดประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยืนยันว่าตอนนี้ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มหาชน ยังไม่สามารถปิด หรือ หยุดประกอบกิจการได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.