ข่าวภาคค่ำ

นายกรัฐมนตรี ห่วง โอมิครอน ระบาดช่วงตรุษจีน

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนระมัดระวังการรวมตัวช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงสาธารณสุขประเมินยอดผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้ เป็นเพียงการพุ่งขึ้นในระยะสั้นหรือต่อเนื่อง รวมทั้งให้เฝ้าระวังการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่อาจจะกลายเป็นการนำเชื้อกลับเข้าสู่ชุมชนหรือครอบครัวได้อีกระลอก โดยกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเป็นโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเกือบทั้งหมดในปลายเดือน

ขณะที่ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจ อนามัยโพล พบว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คนไทยร้อยละ 65 ยังมีความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยกังวลมากที่สุด คือ กลัวติดเชื้อจากการไปจับจ่ายซื้อของวันไหว้ในตลาด ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาเก็ต รองลงมาคือ กลัวการติดเชื้อจากการรวมญาติที่บ้าน ที่พักอาศัย ห่วงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาจจะติดเชื้อได้ง่าย และอาจจะมีอาการรุนแรง แต่ก็มีประชาชนร้อยละ 35 ระบุว่า ไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากป้องกันตนเองอย่างดี ขณะที่ประชาชนร้อยละ 29.7 ไม่กังวลเพราะชินกับสถานการณ์ และได้รับวัคซีนครบโดส

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.3 พร้อมที่จะป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อไปที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ และติดตามสถานการณ์เป็นระยะ