เช้าข่าว 7 สี

กทม.งดจัดเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2565

เช้าข่าว 7 สี - การจัดงานตุษจีนในกรุงเทพมหานคร ทางเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศงดจัดงานตรุษจีนเยาวราช ติดต่อกันปีที่ 2 เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ยังเปิดให้ชมการประดับไฟฉลองตรุษจีน และไปสักการะขอพร ไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าและวัดได้ตามปกติ

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศงดการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงงดจัดงานตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์

ส่วนการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ห้าม ประชาชนสามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

การจัดเทศกาลวันตรุษจีนเยาวราชนั้น ทุก ๆ ปี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ผู้ประกอบการ ประชาคมเยาวราช และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำ แต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครได้งดจัด เพราะเกรงส่งผลกระทบความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน และอนุญาตให้จัดงานสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามปกติ เช่นเดียวกับร้านค้า และร้านอาหารต่าง ๆ ยังเปิดได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19