เช้าข่าว 7 สี

จ.ศรีสะเกษ ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

เช้าข่าว 7 สี - จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 เดือนมีนาคมนี้

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม โดยครั้งนี้จะมีการแบ่งกลุ่มชนิดกีฬาแข่งขัน 3 รอบ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้ามาในจังหวัดประมาณ 6,000 คนต่อรอบ นักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว มีการตรวจเอทีเคก่อนเข้าจังหวัด และมีการตรวจทุก 5 วัน ในช่วงการแข่งขัน