ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 20 ธ.ค.64 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs นวพล ศิษย์ผู้พันตู่

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 20 ธ.ค.64 เสมาเพชร ส.เชาวลิต vs นวพล ศิษย์ผู้พันตู่