สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เยียวยาแรงงานสถานบันเทิงคนละ 5,000 บาท

ตัวแทนภาคธุรกิจ และลูกจ้างสถานบันเทิง เข้าประชุมหารือกับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ไนต์คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่าได้ข้อสรุปที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น 3 กลุ่ม ลูกจ้างมาตรา 33 จะได้รับเงินว่างงานจากประกันสังคม กรณีเหตุสุดวิสัยเป็นเงิน 50 % ของค่าจ้าง ได้ประมาณคนละ 7,500 บาท ขณะที่กลุ่มลูกจ้างอิสระ อาทิ นักร้อง นักดนตรี ดีเจ และนักแสดงตลก จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท โดยผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ จะมีการประสานไปยังกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้ โดยกลุ่มแรงงานสถานบันเทิง ที่จะได้รับเงินเยียวยารวมแล้ว คาดว่าจะมีกว่า 200,000 คน

ส่วนผู้ประกอบการสถานบันเทิง ให้ลงทะเบียนเข้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานต่ออีก 1 เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อพนักงาน 1 คน รวมไม่เกิน 200 คน