ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 พ.ย.64 รุ่งเกียรติ ซากามิ vs ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 พ.ย.64 รุ่งเกียรติ ซากามิ vs ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล