ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เลือก อบต. 5,300 แห่ง ความหวังของคนหนุ่มสาว

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ เกาะติดการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเหลืออีกแค่ 7 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว ความตื่นตัวของประชาชน มีมากน้อยแค่ไหน ความหวังที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้ นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของท้องถิ่น เป็นอย่างไร ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. มากเท่าไหร่ นอกจากต้องจับตาปัญหาการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และการซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ที่ไม่ควรมองข้าม คือจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ ยิ่งมีผู้ใช้สิทธิมากเท่าไหร่การใช้เงินหว่าน เพื่อเข้าสู่อำนาจไปถอนทุน ก็จะยิ่งทำได้ยากมากขึ้นเท่านั้น

จากผลสำรวจของ กกต. ที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง อบต. ในวันไหน และมีร้อยละ 53 ระบุ จะไปเลือกตั้งแน่นอน ซึ่ง กกต. หวังว่า จะเร่งรณรงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้ร้อยละ 80

ในจำนวนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ ที่มากถึง 136,250 คน มีมิติที่น่าสนใจ คือ พบว่ามีผู้หญิงและคนหนุ่มสาว สนใจลงสนาม อาสาเป็นตัวแทนประชาชนพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น

อีกเรื่องที่น่าจับตา คือ พื้นที่ที่ชาวบ้านมีความขัดแย้งจากการพัฒนาของภาครัฐ หรือ การให้สัมปทานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน จะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจหย่อนบัตรลงคะแนนครั้งนี้หรือไม่

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีมีงบประมาณผ่านมือ มากกว่า 200,000 ล้านบาท จะทำอย่างไรให้งบประมาณเหล่านั้นตกถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นำไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ ไม่รั่วไหลไปเข้ากระเป๋าคนขี้โกง คนที่จะหยุดยั้งเรื่องเหล่านี้ได้ คือ ประชาชน

28 พฤศจิกายนนี้ ชี้ชะตาอนาคตบ้านเกิดด้วยตัวคุณเอง หยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ