เช้าข่าว 7 สี

ลงนาม MOU พัฒนามวยไทยสู่สากล

พลโทสุชาติ แดงประไพ นายสนามมวยเวทีลุมพินี และ พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลก มวยไทย ร่วมแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนามวยไทยสู่สากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมวยไทยให้เป็นกีฬามาตรฐานระดับนานาชาติ และส่งเสริมสนามมวยเวทีลุมพินีให้เป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬามวยที่มีมาตรฐานสากล