ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 ต.ค.64 เกาะเต่า เพชรสมนึก vs พระแสงเล็ก ส.โชคมีชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 ต.ค.64 เกาะเต่า เพชรสมนึก vs พระแสงเล็ก ส.โชคมีชัย