เช้าข่าว 7 สี

เวียดนามพร้อมแล้ว ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จัดกลางเดือน พ.ค.ปีหน้า

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธานการประชุมมนตรีซีเกมส์ ผ่านการประชุมทางไกล วาระสำคัญคือ การขอคำตอบจากเวียดนาม ว่าจะจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 หรือไม่ หลังจากเลื่อนการแข่งขันจากกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งผู้แทนของเวียดนามได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เวียดนามจะจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ และได้ขอให้เวียดนามส่งจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการมายังสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อจะได้แจ้งให้ไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติสมาชิกซีเกมส์ และจะได้เตรียมการในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่อไป