7HD ร้อนออนไลน์

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ปี 2565

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ หรือ Asia Pacific Economic Cooperation ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมี สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยกำลังจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 โดยเป็นการรับช่วงจากประเทศนิวซีแลนด์  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นี้

โดยคณะกรรมการฯ ได้รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและข้อริเริ่ม/โครงการ ภายใต้แต่ละประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ภายใต้ แนวทาง BCG Economy 
2.การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
3.การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

“การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 ไทยพร้อมจะผลักดันวาระต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ BCG Economy ในระดับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำโลกจะใช้โอกาสนี้ในการประชุมหารือ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพและเป็นเวที