ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 11 ต.ค.64 กริชเพชร ศูนย์กีฬาห้วยต้ม vs มเหศวร สิงห์ป่าตอง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 11 ต.ค.64 กริชเพชร ศูนย์กีฬาห้วยต้ม vs มเหศวร สิงห์ป่าตอง