ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ต.ค.64 เทพบุตร ศิษย์อุ๊อุบล vs ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยูเด็น

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ต.ค.64 เทพบุตร ศิษย์อุ๊อุบล vs ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยูเด็น