ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 29 ส.ค.64 เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม vs มนต์ขาว ช.จันมณี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 29 ส.ค.64 เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม vs มนต์ขาว ช.จันมณี