ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ส.ค.64 ตะวันฉาย P.K.แสนชัยมวยไทยยิม vs หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ส.ค.64 ตะวันฉาย P.K.แสนชัยมวยไทยยิม vs หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์