สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ปลดล็อกผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน เคลมประกันได้

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงได้ออกคำสั่งปลดล็อกให้ผู้เอาประกันภัยโควิด-19 ที่ต้องใช้แนวทางการรักษาแบบรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ได้แล้ว หรือหากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ก็ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นและที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์

พร้อมให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ มีผลใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องทั้งก่อนและหลังวันที่มีคำสั่ง (วันที่ 29 กรกฎาคม 2564) ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564