ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 ก.ค.64 คูโบต้า อ.พิมลศรี vs เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทยยิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 ก.ค.64 คูโบต้า อ.พิมลศรี vs เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทยยิม