เช้านี้ที่หมอชิต

ระบบสาธารณูปโภคเก่า ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เช้านี้ที่หมอชิต - สหรัฐอเมริกา เร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยยกตัวอย่างรถไฟ และรางรถไฟ เนื่องจากมีความเก่าล้าสมัย อีกทั้ง รางรถไฟและตัวรถไฟ ก็ยังมีคนไปพ่นสี ทำให้เกิดความสกปรก นอกจากนี้ ถนน และระบบส่งสายส่งไฟฟ้ากำลังสูง ก็ยังเป็นแบบเก่า 50-60 ปีที่แล้ว
โดยเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชีย และบางประเทศในยุโรป ถือว่าสหรัฐอเมริกา ปล่อยปะละเลย และล้าหลังมาก

นอกจากนี้ งบประมาณที่เตรียมไว้ใช้แก้ปัญหาโควิด-19 ยังมีเหลือ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ ก็จะนำมาทำถนนให้ทันสมัยด้วย