ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ก.ค.64 วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs โชคปรีชา ก.สกุลเชื้อ

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ก.ค.64 วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs โชคปรีชา ก.สกุลเชื้อ