ข่าวภาคค่ำ

มท.สั่งทุกจังหวัด จัดระเบียบฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ให้เลือกปฏิบัติ

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามความสำคัญของแต่ละกลุ่มให้เป็นมาตฐานเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เตรียมพร้อมวางระบบการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยทั่วถึง สะดวก และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดตามมติ ศบค. ที่ให้ความสำคัญกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ กลุ่มกิจการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และ ประชาชนทั่วไป แล้วให้สร้างการรับรู้ภาครัฐและเอกชน โรงงาน สถานประกอบการ องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยให้หาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเองได้ และให้ทำแผนเผชิญเหตุสถานที่ที่มีบุคลากรจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่คำสั่ง ให้สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงานบริษัทเอกชน ที่ทำเรื่องขอสนับสนุนการฉีดให้กับพนักงานและครอบครัว เกือบ 70,000 คน

ขณะที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี ลงข้อความรัฐบาลจะเดินหน้าเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใน 120 วัน หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทย อย่างน้อย 50 ล้านคน