ประเด็นเด็ด 7 สี

แพทย์หวั่นคุมโควิดไม่อยู่อาจกลายพันธุ์เป็นลูกผสม

ประเด็นเด็ด 7 สี - ตามกันต่อเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สิ่งที่ทีมแพทย์เป็นห่วงในขณะนี้คือ การกลายพันธุ์ และยิ่งไปกว่านั้นคือการเกิดลูกผสม ระหว่าง 2 สายพันธุ์ ที่หนึ่งคนจะติดเชื้อสองสายพันธุ์ หากเกิดขึ้นทีมแพทย์หวั่นว่าความรุนแรง การแพร่ระบาด จะรวดเร็ว อันตราย และควบคุมได้ยาก แถมวัคซีนที่มีอยู่อาจจะไม่ความสามารถในการป้องกัน จึงขอให้รัฐเร่งหยุดการแพร่ระบาดก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ลงไปกว่านี้ ไปติดตามกับคุณรัตนกรณ์ โต๊ะหมัด

โควิดสายพันธุ์ลูกผสม คือสิ่งที่ทีมแพทย์กังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด แม้ปัจจุบันจะยังไม่เกิดแต่ใช่อนาคตจะไม่มี การรวมตัว 2 สายพันธุ์อาจนำหายนะมาเยือน แม้วัคซีนที่มีก็เอาไม่อยู่

ถามว่าลูกผสมต่างจากกลายพันธุ์อย่างไร ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ว่า เปรียบเชื้อไวรัสโควิดเป็นลูกทุเรียนที่มีหนาม การกลายพันธุ์คือหนามแหลมเปลี่ยนไปเป็น 2 แฉก หรือกลายเป็นรูปร่างอื่น ส่วนการเกิดลูกผสมคือการที่สองสายพันธุ์มาติดเชื้ออยู่ในคน ๆ เดียว และไวรัสเกิดวิวัฒนาการทางพันธุกรรม นำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกัน ทำให้ความรุนแรงของอาการ มีความเร็วในการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

ปกติแล้วไวรัสประเภทอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นเรื่องปกติที่จะมีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม ดังนั้นการกลายพันธุ์เป็นลูกผสมจึงเป็นสิ่งที่ทีมแพทย์ต้องศึกษา วิจัย เพราะมีแนวโน้มว่าอาจเกิดขึ้นหากยังหยุดการระบาดไม่ได้

เช่นเดียวกับหมอประสิทธิ์ บอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ หรือลูกผสมในอนาคตคือ การกระจายเชื้อเร็ว มีอาการรุนมากขึ้น มีความสามารถในการดื้อวัคซีน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเริ่มลดลง การติดตามสายพันธุ์ ถอดรหัสพันธุกรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การให้วัคซีนในคนหมู่มากและรวดเร็ว จึงเป็นวิธีที่จะสกัดการกลายพันธุ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาด

โควิดกลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นบทเรียนที่ไทยต้องศึกษาจากอังกฤษ ที่ก่อนหน้าการแพร่เชื้อสามารถคุมได้และเริ่มผ่อนปรน จนลืมไปว่าไวรัสไม่เคยหยุดวิวัฒนาการสายพันธุ์และแพร่เชื้อ จนสายพันธุ์เดลตาฝ่าด่านวัคซีนเข้ามาได้ในที่สุด และต้องประกาศล็อกดาวน์ประเทศไปอีก 1 เดือน วันนี้คงไม่มีใครอยากให้โควิดกลายพันธุ์ หรือเกิดพันธุ์ลูกผสม จึงฝากไปถึงรัฐบาลให้เร่งดำเนินการป้องกัน ในวันที่ยังสามารถรับมือได้ เพราะระลอก 3 ตอนนี้ก็แทบจะลากเลือดแล้ว หากปล่อยให้เกิดระลอกที่ 4 คงไม่ต้องพูดถึง