เจาะประเด็นข่าว 7HD

นายกฯ กล่าวขออภัยกับปัญหาจัดการวัคซีนโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขออภัยกับปัญหาจัดการวัคซีนโควิด-19 ในฐานะ ผู้บริหารสูงสุดของสงครามโควิด-19 และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ จึงออกแนวปฏิบัติคือ

โดย ศบค.ยังเป็นหน่วยงานหลักที่ควบคุมดูแลการจัดการทั้งหมด กำหนดจำนวนจัดสรรวัคซีนในแต่ละพื้นที่ เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะตรวจสอบคุณภาพ และเร่งจัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ที่ ศบค.กำหนดทันที เพื่อให้จังหวัดจัดสรรไปยังหน่วยบริการฉีดวัคซีนตามจำนวนประชากร ผู้ติดเชื้อ ผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และพื้นที่ที่มีอาชีพกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ หากจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ต้องจัดสรรให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนก่อนและหากจำเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีน ต้องไม่เปิดลงทะเบียนใหม่ แต่ให้ผู้ที่ถูกเลื่อนคิวได้ฉีดก่อน

ปัจจุบันปัญหาความล่าช้าที่มีผลต่อการปรับแผนฉีดวัคซีน คือ วัคซีนไม่มาตามนัด หลายประเทศก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน แต่ไทยยังได้เปรียบ เพราะมีบริษัทผลิตวัคซีนอยู่ในประเทศ อีกเหตุผล ขึ้นอยู่กับพื้นที่เสี่ยง และเหตุผลทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการปิดโรงงาน ให้ภาคการผลิตสามารถเดินหน้าต่อได้ โดยหวังว่าแนวทางนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารอีก