สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ก.อุตสาหกรรม ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงงาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันออกเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในโรงงาน ด้วยหลักการ 4 ข้อ ได้แก่ Online-Onsite-Upgrade-Vaccine

โดย Online คือ ให้โรงงานประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid plus และ Thai Save Thai เพื่อเป็นข้อมูลในการ Onsite ให้เจ้าหน้าที่ทีมสุ่มตรวจประเมินลงพื้นที่ตรวจตามโรงงานต่างๆ เพื่อให้สามารถ Upgrade มาตรการเพื่อฟื้นฟูสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้ดำเนินการต่อได้หลังวิกฤต และขั้นสุดท้าย Vaccine เป็นการผลักดันให้โรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานมากกว่า 2,000 คน เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงพัฒนาให้เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป