ข่าวภาคค่ำ

ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 หมอพร้อม กระเตื้องขึ้น 3 ล้านคนแล้ว

ข่าวภาคค่ำ - ยอดจองฉีดวัคซีนหมอพร้อม กระเตื้องขึ้นเป็น 3 ล้านคนแล้ว ขณะที่ กรุงเทพมหานคร บอกเลยยังไม่พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปวอล์กอิน เข้ามาฉีดวัคซีน

อัปเดตประชาชน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เข้าไปจองคิววัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ล่าสุด มีจำนวน 3,091,871 คนแล้ว คนกรุงเทพฯ จองวัคซีนมากที่สุด 610,433 คน และต่างจังหวัด 2,481,438 คน

ส่วนบรรยากาศศูนย์วัคซีนสนาม กทม. เปิดอีกจุดที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้า ชาวชุมชนสามย่าน พนักงานออฟฟิศ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนนัดหมายมาล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม กทม. ชี้แจงจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล พร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่ กทม. ลิสต์รายชื่อแล้ว เน้นประชาชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง ย้ำยังไม่เปิด walk in ประชาชนทั่วไป

จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม และอีก 2 ช่องทางแล้วกว่า 360,000 คน พร้อมเตรียมสถานที่นอกจากโรงพยาบาลบุุรีรัมย์ แล้วยังมีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และโรงพยาบาลประจำอำเภอ  

ส่วน ลำปางโมเดล เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และตามโรงพยาบาลในตัวเมือง รวมทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ 13 อำเภอ ตั้งเป้าฉีดป้องกันโควิด-19 ให้ชาวลำปาง วันละไม่น้อยกว่า 6,100 คน ส่วนผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร เตรียมจัดรถเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านถึงพื้นที่