รอบรั้วรอบโลก

ตึกเอ็มไพร์ สเตท เปิดไฟสีเขียวฉลองวันอิด อัล-ฟิตร์

ตึกเอ็มไพร์ สเตท ในย่านแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในตึกสูงที่สุดของโลก เปิดไฟสีเขียวเพื่อฉลองวันอิด อัล-ฟิตร์ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดเดือนรอมฏอน ของชาวมุสลิมในวันนี้ ซึ่งชาวมุสลิมต่างเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดเดือนรอมฎอนทั่วโลก