7HD ร้อนออนไลน์

ติดเชื้อยังพุ่ง! นนทบุรีพบผู้ป่วยรายใหม่ 109 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน

วันนี้ (7 พ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี” รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 109 คน รวมป่วยสะสม 2,979 คน (ระลอกเดือน เม.ย. รวม 2,779 คน) เป็นเพศหญิง 65 คน เพศชาย 44 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเมียนมา 6 คน และชาวลาว 2 คน พบผู้ป่วยในอำเภอ 59 คน อำเภอบางบัวทอง 18 คน อำเภอบางกรวย 14 คน อำเภอปากเกร็ด 9 คน อำเภอบางใหญ่ 7 คน และอำเภอไทรน้อย 5 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 108 คน ซึ่งเป็นติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน และยังไม่ทราบสาเหตุ 1 คน

ขณะที่วันนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสมบัติ เพิ่มเติมเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ค. 2564 หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 23 คน จากการคัดกรองเชิงรุกผู้ประกอบการในตลาดสดทั้ง 2 ตลาด จำนวน 108 คน (21%) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564

โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสมบัติทั้งหมด พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮล์บ่อยๆ ในส่วนของร้านอาหารก็ให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง อาจมีการขยายเวลาปิดต่อไปอีก