7HD ร้อนออนไลน์

รพ.วิภาวดี ยกเลิกจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก "Vibhavadi Hospital" ระบุว่า "เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าอาจเกิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว

โรงพยาบาลวิภาวดีจึงใคร่ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความชัดเจนในการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามความต้องการต่อไป
ขอขอบคุณ
โรงพยาบาลวิภาวดี"


เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี...

โพสต์โดย Vibhavadi Hospital เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง