7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์ใหม่ผุด เชื่อมโยงสำนักคนทรง โควิดเมืองคอนดับเพิ่ม 1 คน

วันนี้ ( 6 พ.ค.64 ) สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.นครศรีธรรมราช ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สสจ.นครศรีธรรมราชรายงานมีผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิชล ได้เสียชีวิตลงอีก 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 69 ปี มีโรคประจำตัวร่วมหลายโรค ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมในการระบาดระลอกใหม่ 4 คน

สำหรับผู้เสียชีวิตคนนี้ เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์กิจกรรมไหว้ครูหมอมโนราห์ ใน ต.การะเกิด อ.เชียรใหญ่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ เตรียมเคลื่อนย้ายร่าง มาทำพิธีฌาปนกิจศพ ที่วัดชะเมา อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีจำนวน 27 คน ในจำนวนนี้ 13 คน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ โดยการสอบสวนโรคพบความเชื่อมโยงกับสำนักคนทรง ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมโรคแล้ว ทั้งนี้ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยสะสม 527 คน รักษาหายแล้ว 110 คน

คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติยกระดับการควบคุมพื้นที่ขั้นสูงสุด ให้ปิดหมู่บ้านเพิ่ม 3 หมู่บ้าน ใน อ.ร่อนพิบูล ซึ่งเป็นคลัสเตอร์วงพนันงานบวช ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.ควนชุม หมู่ที่ 8 ต.ควนพัง โดยพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเกิน 10% ของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้ขณะนี้ใน อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.ปากพนักง มีหมู่บ้านถูกปิดแล้ว 7 หมู่บ้าน