เคลียร์ข่าวชัด 7HD

ไทยเร่งฉีดวัคซีน สู้โควิด-19

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - สถานการณ์โควิด-19 ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากมาตรการที่ ศบค. ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้ว "วัคซีน" เป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้กับโควิด-19 แต่เรื่องของวัคซีนยังเป็นประเด็นเรื่องความไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับวัคซีนไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้วัคซีนจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 จนถึงตอนนี้ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่วันนี้ สส. ได้เริ่มรับการฉีดวัคซีนกันแล้ว โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งให้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไปฉีดได้ที่สถาบันบำราศนราดูร เริ่มฉีดวันนี้วันแรก ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ สาเหตุที่ สส. ได้ฉีดวัคซีนก่อนคนหลายกลุ่ม เนื่องจากต้องทำงานใกล้ชิดประชาชน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่า วัคซีนมีความปลอดภัย ซึ่งวันนี้ก็มี สส. จากทุกพรรคไปฉีดวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้ง สส. ที่ออกมาวิจารณ์วัคซีนที่ไทยนำเข้ามาไม่ปลอดภัย

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนของไทย รัฐบาลตั้งเป้าหมายจะต้องฉีดให้คนไทยให้ได้มากกว่า 40 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดกว่า 65 ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อสู้กับโควิด-19 ลดอัตราการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตได้ แต่ต้องย้ำว่า การได้รับวัคซีนเป็นการป้องกันเชื้อ ไม่ได้ป้องกันโรค

ตอนนี้วัคซีนที่นำเข้ามาในไทยทั้ง 2 ยี่ห้อ ทั้งซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ยังไม่เพียงพอ โดยซิโนแวค เราสั่งซื้อ 2 ล้านโดส นำเข้ามาครบแล้ว 2 ล้านโดส และได้สั่งซื้อเพิ่มไปอีก 500,000 โดส กำลังจะเข้าในสิ้นเดือนนี้ และได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกามาอีกประมาณ 200,000 โดส

แต่ที่ได้มายังกระจายฉีดไม่ได้หมด จนถึงวันนี้เราฉีดไปแล้ว 510,456 คน โดยกระจายให้กับคนแต่ละกลุ่มตามเป้าหมาย ในส่วนของบุคคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนเพียง 40.41 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รัฐบาลถูกวิจารณ์หนักว่า ฉีดวัคซีนได้ล่าช้า โดยลำดับการฉีดวัคซีนของไทยเมื่อเทียบกับ 10 ประเทศในอาเซียน อยู่ในอันดับที่ 7 อ้างอิงข้อมูลจาก ourworldindata.org

สำหรับแผนการกระจายวัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดส ที่เข้ามาล่าสุด ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าจะเสร็จเร็ว ๆ นี้ หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็จะเร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าก่อนเลย 599,800 โดส และฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สีแดง 100,000 โดส แต่ส่วนนี้อาจต้องเพิ่มจำนวนโดสมากขึ้น เพราะผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สีแดงมีมากขึ้น ส่วนวัคซีนที่เหลือจะฉีดให้กับผู้มีโรคประจำตัว ตำรวจ ทหารด่านหน้า และสำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

คำถามว่า ประชาชนทั่วไปจะได้รับวัคซีนตอนไหน ถ้าเป็นไปตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขวางไว้ ประชาชนทั่วไปจะได้รับวัคซีนเดือนมิถุนายนปีนี้ เพราะขณะนี้วัคซีนแอสตราเซนเนกา ที่ผลิตโดย บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตได้ตามแผน ตอนนี้ได้ส่งตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องแล็บอ้างอิงของ AstraZeneca ที่ประเทศสกอตแลนด์ และสหรัฐอเมริกา คาดหมายว่าจะรู้ผลการตรวจคุณภาพเร็ว ๆ นี้

ระหว่างที่ประชาชนรอการฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชน แอด LINE Official Account "หมอพร้อม" เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์รอฉีดวัคซีน โดยให้เข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ข้อมูลของเราจะเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เชื่อมเข้ากับระบบกลางของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อถึงเวลายืนยันสิทธิของกลุ่มประชาชนทั่วไป ทีมแพทย์จะพิจารณาประวัติสุขภาพจากฐานข้อมูล ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การยืนยันสิทธิรับวัคซีนจะเด้งเข้ามาในไลน์หมอพร้อมของเรา และเรายังเลือกและจอง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่จะไปฉีดวัคซีนได้ด้วย